WYDZIAŁ BIOCHEMII
BIOFIZYKI I
BIOTECHNOLOGII

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

GŁOWA SAMORZĄDU

UPRZEDNIA KADENCJA

KOŁA NAUKOWE